Get Adobe Flash player

AKTUALNOŚCI

PRZYDATNE LINKI

Naszą witrynę przegląda teraz 48 gości 

Historia Szkoły

Piękna idea zachowania ojczystej mowy oraz znajomość historii i kultury kraju pochodzenia wcieliła się w życie 2008 roku. Wtedy to, dzięki determinacji Stowarzyszenia Polaków w Taunton oraz zaangażowaniu i wiarę w tę ideę ówczesnego proboszcza polskiej parafii, księdza Stefana Orła- założono szkołę sobotnią.
Kadrę pedagogiczną stanowili wówczas: Monika Stennet - jako dyrektorka szkoły, Karolina Surma- nauczycielka j. polskiego i historii, ks. Stefan Orzeł - katecheta oraz Iwona Kapłon i Iwona Kot - jako asystentki nauczycieli.
Szkoła mieściła się w budynku Richard Huish College. Początki okazały się trudne, ale niewątpliwie były milowym krokiem w polskim nauczaniu na emigracji, ukazując błędy i kierunki dalszej pracy. Wraz z zakończeniem roku szkolnego 20008/2009 ustała działalność tejże placówki.

6 marca 2010 roku reaktywowano szkołę w pomieszczeniach udostępnionych przez St. George's Catholic School. Odbyło się to za sprawą trzech energicznych osób związanych jedną ideą, a byli to: ks. Stefan Orzeł, Monika Stennet - przewodnicząca Stowarzyszenia Polaków w Taunton oraz Urszula Kalus - pełniąca obowiązki dyrektora nowo powstałej placówki.
Obok języka polskiego (Urszula Kalus), historii (Elżbieta Szwiec) oraz religii (ks. Stefan Orzeł) pojawiła się też geografia (Małgorzata Zielińska) a Anna Redwelska została pedagogiem szkolnym.
Wtedy też nadano szkole nazwę: "Polska Sobotnia Szkoła Przedmiotów Ojczystych im. H. Sienkiewicza". Uczęszczało do niej 29 dzieci w wieku 5-11 lat.

W roku szkolnym 2010/2011 nastąpiły dalsze zmiany.
W skład Rady Pedagogicznej wszedł ks. Stanisław Łabuda, a 19 marca obowiązki dyrektora szkoły powierzono Elżbiecie Szwiec. Zaś od 2 kwietnia szkoła nosi nazwę: "Polska Szkoła Sobotnia im. Jana Brzechwy w Taunton".

W maju rozpoczęły również pracę dwie nauczycielki: Iwona Kapłon i Katarzyna Skakuj. Utworzono też sekcję piłki nożnej dla chętnych dzieci. Ponadto uczniowie pod kierunkiem nauczycieli przygotowują uroczystości okolicznościowe, np.: jasełka, obchody rocznicy 11 listopada , 3 Maja, Dzień Matki i wiele innych.
Przygotowania te wspierają rodzice, którzy zawsze czynnie biorą udział we wszystkich uroczystościach. Szkoła oprócz nauczania języka ojczystego i historii, dba o rozwój patriotyczny, społeczny i fizyczny swoich wychowanków.